SDH Velké Opatovice

HASIČI VELKÉ OPATOVICE


Historie sboru

Od ne paměti, když člověk poznal sílu ohně a začal ji využívat, začal se rovněž zajímat o to, jak se proti síle ohně bránit. Místo otevřených ohňů se v domech stavěly krby a pece a kouř se odváděl do zděných komínů. Postupně se začaly stavět domy tak aby v případě požáru nedocházelo ke snadnému rozšiřování ohně a obce a města začaly pořizovat nářadí na snadnější hašení požárů.
V první polovině 19. století se v zemích koruny české začínají objevovat první myšlenky na zakládání spolků, které by chránily spoluobčany a jejich majetek před ohněm. V té době se totiž stávalo že špatnou organizací hašení vyhořely i celé obce. Něco podobného se stalo v roce 1868 i v našem městě. Ve své kronice se o tom zmiňuje Josef Kozelek rolník z Dolního kouta č. 61. Cituji:
Rok 1868 byl nešťastný. Vyhořelo v Opatovicích 48 čísel, právě v neděli 1. března. Večer v 8 hodin pod kostelem hoří a netrvalo dlouho a už hořela celá strana až ke Šmeralům a celá ulice až k Jandíkovém a pak odtud Opleta, ta strana od Kobylků až k Fialkovém se konečně v Uličkách od Petrových až k Valovému, když se to přetrhlo. Oheň podporovaný zuřil hrozně, tak že žhavé uhlí se sypalo na celou dědinu. Po ohni hned druhý den přicházela pomoc ze všech stran, tak že do září větším dílem bylo vše pokryto a spraveno.
tato velká tragedie, která Opatovice postihla přivedla naše předky na myšlenku založit hasičský sbor.

 

Roku 1872 se objevují první zmínky o pokusech založit v Opatovicích hasičský sbor.. Po roční „bitvě“ s byrokratickými c.k. úřady byly 13 června 1873 schváleny stanovy našeho Sboru dobrovolných hasičů. Byl to třetí venkovský sbor na Moravě s českým velením. Zakladatelem sboru bylo obecní zastupitelstvo v čele se starostou Janem Kafkou a místní záložna, která finančně přispěla na zakoupení nejnutnějšího nářadí. Prvním velitelem byl Jan Lacina, mlynář z čísla 46 a jednatelem Jan Červinka, stolař z čísla 107. Sbor byl vybaven obecní stříkačkou a stříkačkou věnovanou kontribučním fondem. Do obou stříkaček se voda musela nosit v plátěných vědrech, okovech či dřevěných putnách. V roce 1875 si hasiči za 900 zlatých koupili dvouproudovou stříkačku od firmy R.A. Smékal
Opatovičtí hasiči byli velmi aktivní při jednáních, která vedla v roce 1883 k založení Moravsko-Slezské jednoty hasičské. Opatovský sbor patřil mezi 48 zakládajících sborů této jednoty.
18. srpna 1885 se opatovičtí hasiči zúčastnili v Kunštátě odhalení pomníku krále Jiřího z Poděbrad. Tato akce se stala popudem pro pořízení vlastního spolkového praporu. Byla zvolena komise pro pořízení praporu. Členové komise požádali o podporu hraběte Jindřicha Herbersteina. Pan hrabě slíbil 17 zlatých, ale pod podmínkou, že peníze dá, až bude prapor pořízen. Členové komise panu hraběti poděkovali s dovětkem, že když se o těch svých 17 zlatek bojí, že i bez nich si hasiči prapor pořídí. Prapor byl za 300 zlatých pořízen a 15. srpna 1886 slavnostně vysvěcen. Této události byla přítomna celá Herbersteinova rodina. Kmotrou praporu však byla mecenáška paní Fany Müllerová, manželka velkostatkáře z Borotína. Prapor byl 114 roků umístěn v kostele sv. Jiří. Od roku 2000 je přemístěn na hasičskou zbrojnici.
15. září 1886 zasahoval sbor při požáru čtyř domů na Dlouhé ulici. V roce 1887 byl opět požár čtyř domů na Dlouhé ulici.
V roce 1892 byla v Jevíčku založena Hasičská župa č. XII. Součástí této župy se stal i Sbor dobrovolných hasičů z Velkých Opatovic.Funkcionářem této župy byl Antonín Krajsa z Velkých Opatovic.
2. února 1892 si hasiči za 240 zlatých pořídili nový výstrojní vůz. Vyrobil ho místní kovář Jakub Réda.
V roce 1893 byla od firmy R.A.Smékal v Čechách pod Kosířem za 600 zlatých pořízena nová stříkačka, tak zvaný hydrofor. Dvě staré stříkačky byly prodány. Hydrfor je provozu schopný i v současné době. Nová stříkačka byla po prve použita 23. července 1893 při požáru na Trůně, vyhořelo pět domů. Chytal se i kostel. Jen díky vysoké pohotovosti hasičů byl kostel zachráněn.
V roce 1900 věnovala občanská záložna Sboru dobrovolných hasičů 220,- korun na nové vybavení.
5. září 1905 vypukl požár v Zádvoří. Díky zásahu hasičů vyhořelo jenom pět chalup a dvě byly zachráněny. Pojišťovna za kvalitní zásah věnovala sboru 20,- korun. (v té době se za tuto částku dalo koupit 100 kg vepřového masa, nebo 500 kg mouky)
Rok 1907 – šest hasičů z Velkých Opatovic bylo za svou práci v hasičském sboru oceněno státním vyznamenáním, medailemi císaře Františka Josefa.
26. května, 7. června a 31. července roku 1909 byly provedeny zkoušky hydrantů na novém obecním vodovodu. 4. října téhož roku byly hydranty poprvé použity při požáru na Horensku.
31. července a 1. srpna roku 1914 proběhla všeobecná mobilizace k I. světové válce. Narukovalo celkem 33 hasičů. Za války se činnost hasičského sboru zaměřila pouze na udržení nutné pohotovosti, kterou vykonávali starší členové a dorost. Z války se nevrátilo 12 členů hasičského sboru. Čtyři členové se aktivně zúčastnili zahraničního odboje v legiích.

1922 – v hasičském sboru je ustavena „Samaritánská stráž“.
1923 – u příležitosti 50 roků trvání hasičského sboru bylo staré hasičské skladiště nákladem 35 000,- Kč přestavěno na tehdejší moderní hasičskou zbrojnici. V Kojetíně byl za 1 800,- Kč zakoupen starší dvoukoloví výsuvný žebřík.
28. června 1930 bylo na schůzi správního výboru Sbpru dobrovolných hasičů ve Velkých Opatovicích rozhodnuto o koupi nové motorové stříkačky. Hasičský sbor ji za 42 000,-Kč koupil od firmy Hasičské závody Čechy pod Kosířem. Na tehdejší dobu to byl nejmodernější stroj.
21. února 1937 byl ustanoven ženský odbor.
30. srpna 1945 darovali hasiči 3 000,- Kč na válkou postižené Lidice, 1 000,-Kč na Ležáky a 1 000,- Kč na Javoříčko
V roce 1946 vypracoval tehdejší velitel sboru Antonín Krejsa soutěžní řád, který se osvědčil a soutěžilo se podle něj prakticky v celé republice.
V roce 1947 hasiči přestavěli osobní auto z konfiskátu na přepravu dvanácti mužů. Družstvo mužů se probojovalo do krajského kola hasičské soutěže a obsadilo tam třetí místo.
V roce 1952 přestavěli hasiči z vraku autobusu Steyer nákladem 48 000,-Kč další vozidlo pro hasiče. Pomocí velkého elektrického čerpadla vyčistili zámecký rybník od bahna a munice z II. světové války.
V roce 1958 dostal sbor dobrovolných hasičů Velké Opatovice od hasičů z Moravské Třebové starší vozidlo. Byl to hasičský speciál Ford 8 s řízením na pravé straně.
V roce 1966 byla do hasičského sboru přidělena dvě vozidla. Od hasičů z Brna to byla automobilová stříkačka AS 16 Praga RN a od vojenského útvaru v Bučovicích to byla cisterna ASC 16 Praga RN.
V roce 1967 začala rekonstrukce hasičské zbrojnice.
V roce 1968 byla nákladem 403 000,-Kč byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Do užívání byla hasičům předána při oslavách 95 let založení hasičského sboru. Při této příležitosti po prve navštívili Velké Opatovice hasiči z německého Elbingerode.
V roce 1970 se pět členů našeho hasičského sboru zúčastnilo záchranné akce „Holštejn“ v Moravském Krasu. Jednalo se o záchranu speleologů, kteří zůstali v podzemí uvězněni po přívalovém dešti. Po prve zde byla použita nová stříkačka PPS 12, která byla nepřetržitě v provozu 60 hodin.
1973 – rok stého výročí založení našeho hasičského sboru, nezačal příliš šťastně. 2. ledna vyhořela velká část zámku. Likvidace požáru trvala celý týden. Na hašení se podílelo osm hasičských sborů. Jednalo se o největší požár v historii našeho hasičského sboru. Celková škoda byla odhadnuta na 2 150 000,- Kč. Samotné oslavy probíhaly ve dnech 20. – 22. července za účasti přátel z Elbingerode s jejich hasičskou kapelou. Námětové cvičení bylo provedeno na budovu učiliště za použitínejmodernější dostupné hasičské techniky. Součástí oslav mělo být předání nového hasičského vozidla. Bohužel Karosa Vysoké Mýto toto vozidlo do oslav vyrobit, proto na oslavy zapůjčila cisternu CAS 32 Tatra 148. Jednalo se o exportní výrobek určený do Lýbie. Nová cisterna CAS 25 Škoda 706 RTHP byla dodána až 12 srpna.
V roce 1979 dostal sbor od armády vozidlo Tatra 805 – bývalý radiovůz. Členové sboru jej předělali na přepravu mužstva a techniky.
V roce 1980 bylo z požární stanice v Blansku do Velkých Opatovic převedeno hasičské auto DVS 12 Avie 30. Tatra 805 byla předána hasičům do Velké Roudky. V tomto roce se konal první ročník soutěže v požárním útoku o putovní pohár našeho SDH
V roce 1981 soutěžní družstvo mužů společně s družstvem dorostenců opravili starou ruční stříkačku tzv. hydrofor. Tato je provozuschopná do dnešních dnů.
24. července 1983 proběhly oslavy 110 let založení našeho hasičského sboru. Dopoledne byla v sokolovně slavnostní schůze, odpoledne ukázkové námětové cvičení na budovy učiliště, potom slavnostní průvod do zámeckého parku, kde byl v letním kině koncert dechové hudby. C hasičské zbrojnici byla instalována výstava o historii sboru.
V roce 1984 začalo opět pracovat soutěžní družstvo žen.
V roce 1986 zvítězilo soutěžní družstvo našich žen v okresním kole soutěže požárního sportu a reprezentovalo náš sbor i okres Blansko na krajském kole v Ivančicích, kde obsadilo páté místo. V tomto roce náš sbor uspořádal první letní tábor pro mladé hasiče.
V roce 1987 obsadilo soutěžní družstvo dorostenců 2. místo na krajském kole soutěže.
22. září došlo v objektu JZD Borotín k velkému požáru. Hořelo 20 vagónů slámy. U tohoto požáru zemřel náš nejlepší dorostenec Jaroslav Mikeš. S Jardou jsme se rozloučili 27. září. Odešel skvělý mladý člověk, na kterého budeme vždy rádi vzpomínat.
V roce 1991 uspořádal náš sbor první ročník soutěže pro mladé hasiče o pohár Malé Hané. Soutěž je pořádána společně s hasiči z Jevíčka, střídavě ve Velkých Opatovicích a v Jevíčku. Pro činnost mladých hasičů získal náš sbor do bezplatného užívání sportovní areál v zámeckém parku, který je mezi dětmi známý jako „Bobrov“.
V dubnu 1992 dostal náš sbor nové hasičské auto DVS 12 Avia 31. Je to poslední auto, které bylo na okrese Blanskop přiděleno ze státních prostředků. 10. srpna zasahoval náš sbor u velkého lesního požáru nad Smolnem. Poprvé v historii našeho regionu byla k hašení použita letecká technika.

Rok 1993 – oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Oslavám předcházela příprava hasičské zbrojnice – oprava fasády, výměna okapů, nové osvětlení v garáži, vymalování, nátěry vrat, nátěr věže atd. Samotných oslav se tradičně zúčastnila delegace z Elbingerode. V listopadu zakoupilo město starší cisternu CAS 25 Škoda 706 RTHP z Metry Blansko. Jelikož má hasičská zbrojnice jen dvě garáže parkuje Avia v zámku.
V roce 1994 začali hasiči bourat ve Žlebě starý dům tzv. Psinec. Materiál z demolice bude použit na přístavbu nové garáže a sociálního zařízení na hasičské zbrojnici. Poprvé prodáváme občerstvení na pouti.
V roce 1995 hasiči zahájili přístavbu hasičské zbrojnice.
V listopadu 1996 byla dokončena hrubá stavba. Město investovalo do této stavby 82 300,- Kč. Podle propočtu Hasičské vzájemné pojišťovny je hodnota stavby 902 000,- Kč.
V roce 1997 obsadilo soutěžní družstvo dorostenek 2. místo v krajském kole soutěže, rozdílem jednoho bodu od vítězného družstva. Během celého roku probíhají dokončovací práce v přístavbě hasičské zbrojnice. Od října parkuje Avia v hasičské zbrojnici. Za celý rok bylo na přístavbě odpracováno celkem 1 556 brigádnických hodin.
1998 – rok oslav 125. výročí založení hasičského sboru. Do oslav se bohužel nepodařilo dokončit celou přístavbu hasičské zbrojnice, proto je 21. května slavnostně otevřena jen garáž. Slavnostního otevření se zúčastnili: starosta města Mgr. Bělehrádek Jiří, přednosta okresního úřadu Blansko ing. Crha, okresní požární rada plk.ing. Pernica Aleš a starosta OSH Blansko Bašný Josef. V odpoledních hodinách proběhlo na hasičské zbrojnici výjezdní zasedání ÚVV SH ČMS. Při této příležitosti byl náš sbor vyznamenán „Čestným praporem SH ČMS. Samotné oslavy proběhla 4. – 7. června za účast kamarádů z Elbingerode. Oslavy byly zakončeny ostrým výjezdem na požár lesa. Pro zlepšení akceschopnosti zásahové jednotky byly zakoupeny čtyři mobilní telefony a v garáži pořízen rozvod tlakového vzduchu.
V roce 1999 byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice a byly provedeny úpravy okolí hasičské zbrojnice.
Před poutí 29. dubna 2000 bylo slavnostní otevření celé přístavby spojené s dnem otevřených dveří na hasičské zbrojnici. Byl instalován nový nábytek – kancelářský kout. V tomto roce byly založeny nové tradice – dětský den a setkání dětí se sv. Mikulášem. V září provedla firma Velebný a Fam. Posudek na stav starého spolkového praporu z roku 1886.
14. ledna 2001 bylo na výroční valné hromadě rozhodnuto že se pořídí nový spolkový prapor. Zastupitelstvo města v únoru schválilo příspěvek na pořízení nového praporu ve výši 50 000,- Kč. 12. března byla do firmy Velebný a Fam. Předána objednávka na nový prapor. 24. února byla první hasičská zabíjačka. Po delší době byla v březnu obnovena tradice sběru železného šrotu. 27. června proběhlo na hasičské zbrojnici zasedání Rady města. Rada byla seznámena s činností hasičů, stavem požární ochrany ve městě a stavem požární techniky. Od tohoto dne se začíná mluvit o pořízení nového auta a začíná se pracovat na tom, aby zásahová jednotka od ledna 2002 pracovala plně v režimu JPO II. Začaly se připravovat I. hasičské slavnosti piva. Byl vyroben taneční parket a lavice. I. hasičské slavnosti piva proběhly jako nonstop akce 5. a 6. července. Získáváme informace o možnostech zakoupení techniky, která je na českém trhu dostupná – Rada města stojí za námi a podporuje nás.
9. ledna 2002 nám předává firma Velebný z Ústí nad Orlicí nový prapor, který je 14. ledna představen na výroční valné hromadě sboru všem členům a současně předán starostovi města do úschovy do oslav v roce 2003. Od 1. ledna pracuje zásahová jednotka plně v režimu JPO II. Hotovostní služby jsou obsazovány v síle 1 +3 muži a pracují v osmihodinových cyklech. Výměna směn se provádí vždy v neděli dopoledne. Pravidelně jednou za měsíc se provádí školení členů zásahové jednotky. V únoru rozhodlo městské zastupitelstvo o zakoupení nového hasičského vozidla v 6 mil. Kč,-. V rozpočtu města na rok 2002 jsou na to 3 mil., zbytek bude zaplacen z dotace nebo úvěrem. Začalo se jednat jaké auto se pořídí. Jednání na generálním ředitelství HZS v Praze – doporučeno Avia Daewoo.Během měsíce dubna se zjišťuje, že výrobce není schopen toto vozidlo v požadovaném termínu vyrobit. V květnu je vypsáno výběrové řízení. V červnu ve výběrovém řízení vítězí THT Polička s vozidlem CAS 24 Tatra 815 TERNo1. Ministerstvo vnitra poskytlo dotaci 2,5 mil. Kč. V červenci je podepsána smlouva mezi THT Polička a městem Velké Opatovice na dodání nového vozidla, termín dodání prosinec 2002. V červenci navštívili náš letní tábor mladí hasiči z Elbingerode. Při této příležitosti proběhla první mezinárodní závody mladých hasičů ve Velkých Opatovicích. Naši mladí hasiči oplatili návštěvu v říjnu, kdy v Elbingerode probíhaly kvalifikační závody mladých hasičů Saska – Anhatska. Tímto počinem se přátelské vztahy mezi oběma sbory dostávají na úplně jinou úroveň. V září je za 400 000,- Kč Zakoupen VW Transporter pro přepravu mužstva. Prostředky se získaly prodejem Avie a cisterny. 17 prosince je z Poličky dovezeno nové zásahové vozidlo CAS 24 Tatra 815 TERNo1. 20. prosince bylo do Nového Šaldorfu prodáno za symbolickou cenu vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP, které ve Velkých Opatovicích sloužilo od 12. srpna 1973, tedy téměř 30 let. Tato obec byla v srpnu postižena povodněmi.
2003 – rok oslav 130. výročí založení hasičského sboru ve Velkých Opatovicích. Rok začal tradičně výroční valnou hromadou, spojenou s taneční zábavou pro členy sboru. 1. června vyšel od hasičské zbrojnice průvod hasičů do kostela Svatého Jiří. V průvodu byly neseny spolkové prapory sborů z Velkých Opatovic, Jevíčka, Žďárné a Vranové Lhoty. V kostele proběhla mše svatá. Po ní starosta města Mgr. Jiří Bělehrádek předal hasičskému sboru nový prapor, který posléze pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička (rodák z Velkých Opatovic) požehnal. Následovalo požehnání nového hasičského auta, které stálo před kostelem. Potom odešel průvod hasičů zpátky do hasičské zbrojnice se zastávkou u sochy Svatého Floriána, kde byla položena kytice. 17. června bylo v areálu školy uspořádáno krajské kolo hry Plamen. 13. – 17. června navštívila delegace našeho sboru Elbingerode, kde proběhly oslavy 120 let založení hasičského sboru. 4. a 5. července byly uspořádány III. hasičské slavnosti piva. 24. července přijela do Velkých Opatovic delegace hasičů z Elbingerode na oslavy 130 let založení našeho sboru. 26. června byla v zámeckém sále podepsána partnerská smlouva mezi městy Elbingerode a Velké Opatovice. Garantem této smlouvy se staly hasičské sbory obou měst. Následovala slavnostní valná hromada ve stálém kině. Jako hosté se zúčastnili: generální ředitel hasičského záchranného sboru gen. Miroslav Štěpán, poslanec parlamentu ČR Radko Martínek, hosté z Elbingerode, Nového Šaldorfu, starosta města Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta OSH Blansko Josef Bašný a zástupci okolních sborů. 27. července byla na hasičské zbrojnici výstava historické i současné hasičské techniky. Odpoledne proběhlo na Náměstí míru ukázkové námětové cvičení spojené se seskokem výsadkářů. 14. – 19. srpna navštívila delegace hasičů Chorvatský Stari Grad. 22. srpna odjela delegace našich mladých hasičů na víkendové soustředění do Elbingerode. V roce 2003 vyjela zásahová jednotka SDH Velké Opatovice k jedenácti požárům a čtrnáctkrát na technický zásah.
 

 

1. května 2004 se delegace našich hasičů poprvé zúčastnila hasičské pouti na Svatém Hostýně. V garážích hasičské zbrojnice byla zabudována automatická vrata. 19. června na okrskové soutěži v Požárním sportu předal hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek některým hasičům vyznamenání. 24. června byla vykradena hasičská zbrojnice. Byly odcizeny mobilní telefony, videopřehrávač, DVD přehrávač a trezor s dokumenty a finanční hotovostí. Celková škoda 63 000,- Kč. 3. a 4. července proběhly IV. Hasičské slavnosti piva. Na soutěži v Kostelci na Hané se našim mužům poprvé při požárním útoku podařil čas pod 20 vteřin. 9. října byl v zámeckém parku uspořádán pro mladé hasiče závod branné všestrannosti. V roce 2004 vyjela zásahová jednotka SDH Velké Opatovice k jedenácti požárům a patnáctkrát k technickému zásahu.
8. ledna 2005 proběhla v zámeckém sále výroční valná hromada, na které byl zvolen nový výbor a delegáti na valnou hromadu okrsku a na shromáždění delegátů okresu Blansko. Z bývalé uhelny v I. mateřské škole byl upraven skolad pro hasičský materiál, který byl uložen na různých místech ve Velkých Opatovicích. 30. dubna se delegace hasičů zúčastnila 11. hasičské pouti na Svatém Hostýně. 7. května byl na hřišti v zámeckém parku uspořádán 15. ročník soutěže mladých hasičů o putovní poháry Malé Hané. 19. – 22. května nás poprvé navštívili hasiči ze Slovinské Kotredeže. 24. května proběhlo na hasičské zbrojnici jednání mezi HZS Blansko, městem a hasiči Velké Opatovice. Jednání bylo vyvoláno po stížnostech, že opatovičtí hasiči nejsou včas voláni k zásahům. Vedení HZS Blansko přislíbilo nápravu. 1. a 2. července proběhly V. hasičské slavnosti piva. 7. - 11. července navštívila delegace hasičů a města Elbingerode. 12. – 18. srpna byla delegace hasičů a města na návštěvě v Chorvatském Starém Gradu. 22. – 26. září navštívila Velké Opatovice delegace hasičů a města z německého Elbingerode. V roce 2005 vyjela zásahová jednotka SDH Velké Opatovice osmkrát k požáru, desetkrát k technickému zásahu a čtyřikrát k dopravní nehodě.
V roce 2006 má Sbor dobrovolných hasičů Velké Opatovice 158 členů, z toho je 31 mladých hasičů do 14 let, 5 dorostenců do 18 let, 29 žen a 93 mužů starších 18 let. 29. června proběhlo v Šebetově na ústav sociální péče prověřovací námětové cvičení, kterého se zúčastnila i naše zásahová jednotka. 7. a 8. července byly uspořádány VI. hasičské slavnosti piva. 24. – 28. srpna navštívila delegace hasičů a města Elbingerode, kde proběhly oslavy 800 let založení města. V roce 2006 vyjela zásahová jednotka 8 x k požáru, 9 x k technickému zásahu, 4 x k dopravní nehodě, 1 x planý poplach a jedno prověřovací cvičení.
V roce 2007 má SDH Velké Opatovice k dispozici tuto techniku – CAS 24 Tatra 815 TERNo1, CAS 25 Škoda 706 RTHP, dopravní automobil VW Transporter, dvoukolový žebřík DZ 12, motorovou stříkačku PPS 12, 2 plovoucí čerpadla, 2 motorové pily, motorový vysavač nebezpečného hmyzu a hydraulické vyprošťovací zařízení. V březnu a dubnu bylo na hasičské zbrojnici zrekonstruováno sociální zařízení. 26. – 29. dubna navštívili Velké Opatovice hasiči ze slovinské Kotredeže. Společně s našimi hasiči se zúčastnili 14. hasičské pouti na Svatém Hostýně. XVII. ročníku pohárové soutěže pro mladé hasiče se zúčastnilo 50 kolektivů. Oslav svátku Svatého Floriána se zúčastnilo 52 uniformovaných hasičů z Velkých Opatovic a okolí. Tereza Snášelová zvítězila v okresním kole dorostenecké soutěže jednotlivců. V krajském kole obsadila 3. místo. V areálu ZŠ a okolí bylo uspořádáno krajské kolo hry Plamen. 6. a 7. července byly uspořádány VII. hasičské slavnosti piva. Soutěžní družstvo našich žen vyhrálo okresní kolo Požárního sportu a v krajském kole se umístilo na 6. místě. 14. – 18. srpna navštívila delegace hasičů partnerské město Stari Grad v Chorvatsku. V září navštívila Velké Opatovice delegace starších hasičů z Elbingerode. 25. října bylo slavnostně otevřeno Moravské kartografické centrum, tohoto se zúčastnila delegace hasičů ze slovinské Kotredeže a německého Elbingerode. Ve Velké ceně Blanenska v požárním útoku se v celoročním hodnocení naši muži umístili na 15. místě a ženy na místě 12. V roce 2007 provedla zásahová jednotka SDH Velké Opatovice tyto zásahy – 12 x u požáru, 4 x odstranění vyvrácených stromů, 2 x planý poplach, 1 x požární asistence, 1 x dopravní nehoda, 6 x čištění kanalizace a 4 x likvidace obtížného hmyzu.
Za první pololetí roku 2008 provedla zásahová jednotka SDH Velké Opatovice 19 zásahů. Pravidelně se provádí školení a hasiči se neustále zdokonalují. Za to jak sbor dobrovolných hasičů 135 roků pracoval patří poděkování všem generacím hasičů i jejich rodinám. Do příštích let popřát hasičům hodně úspěchů v požárním sportu, mladým hasičům úspěchy ve hře Plamen a co nejméně zásahů u požárů a jiných nehod.
 


Nejnovější fotografie