SDH Velké Opatovice

HASIČI VELKÉ OPATOVICE


Zásahová jednotka

JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II/1, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Výjezd jednotky od vyhlášení poplachu je do 5 minut. Poplach je jednotce vyhlašován z Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a to elektronickým signálem na radiostanici, kde signál spustí sirénu umístěnou na požární stanici ve Velkých Opatovicích. Způsob vyhlašování poplachu je jednotný pro všechny typy událostí - požár, dopravní nehoda, technická pomoc apod. - a sice kolísavý tón sirény (25 vteřin siréna - 10 vteřin vynechá a opět 25 vteřin siréna) u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HO-ŘÍ , HO-ŘÍ (místní rozhlas). Zároveň je každý hasič informován SMS zprávou,která obsahuje stručné informace o aktuální situaci. Hasiči drží hotovost na mobilním telefonu po 12-cti hodinových směnách a jsou nepřetržitě připraveni zasáhnout ve všech ročních obdobích a v jakoukoliv denní i noční hodinu.
 

VJ - velitel jednotky, VD - velitel družstva, S - strojník, H - hasič

VJ - Ptáček Luboš

VD - Ptáček Ondřej

VD, S - Reibl Oldřich

VD, S - Kozelek Zdeněk

VD, S - Přichystal Jan

S - Smékal Lubomír

S - Najer Ladislav

S - Kozelek Stanislav

S - Gondek Jan

- Hrazděra Martin

S - Dobeš Martin

S - Přichystal Petr

H - Vylíčil Radek

H - Smékal Martin

H - Špaček Jiří

- Pazdírek Tomáš

H - Beneš Jan

H - Trmač David

H - Přichystalová Andrea

H - Hrazděra Aleš

H - Axman Jiří

 


Nejnovější fotografie